divendres, 11 de setembre de 2009

Fent de màster al REV d'Arcaron (Part 2)

Nota: aquest article és una segona part. Potser seria convenient llegir-se la primera.

És difícil saber per on començar, així que simplement explicaré l'experiència. Durant la primera setmana en el projecte, la meva feina va consistir en llegir-ho tot sobre el món d'Arcaron. Sabia que està inspirat en el videojoc Final Fantasy IV, però això no em servia de massa donat que mai he sigut un gran fan dels jRPG. Al món imaginari hi ha mitja dotzena de regnes, cadascun amb les seves faccions i historia. Així, després d'una setantena de pàgines llegides i centenars de preguntes als màsters vaig aconseguir fer-me una idea de com anava tot.

Sarah maquillant a en Guillem

En aquest punt, ja sabia tot allò que qualsevol jugador pot conèixer d'Arcaron només entrant a la web oficial (cosa que només alguns van fer). Seguidament, els màsters em van enviar el document amb tot allò que els jugadors no poden conèixer. No és un document molt extens, però està redactat de forma esquemàtica, no narrada com la informació pública. Un cop llegir, vaig modificar-ne alguns aspectes i vaig tornar-lo a enviar. Si havia descriure en aquell context, vaig preferir acomodar-ne una mica el rerefons.

Màster Kaze fent alguna cosa

Realment, pensar tot aquell món tant complex havia portat molta feina. Per molt inspirat en Final Fantasy que estigui, es innegable que li havien donat una nova vida després de quatre anys. Tot el món disposa de lògica interna i, per bé que els jugadors encara no la coneixen, fa que es puguin fer trames realment complexes i diferents. A més, aquesta és la setena partida de la saga i la historia ha evolucionat força des que va començar. La majoria dels canvis al món són provocats pels propis jugadors durant les partides, així que el context acaba sent molt dinàmic.


Màster Kyo dirigint

Faltava més d'un mes per la partida quan vaig escriure la primera trama. Es tractava del personatge Basil Fareed, un antic noble que va viure una experiència especialment terrorífica durant la infància. Les parts d'una fitxa de personatge per un rol en viu són molt semblants a les de un rol de taula, però una mica més literàries. Concretament:
  • Informació general sobre el personatge jugador (PJ): nom del jugadors, nom del personatge, religió, raça, professió...
  • Llistat d'habilitats especials: a cada jugador se li donen N punts que pot fer servir per comprar habilitats per a la partida. Per exemple, fer més mal amb l'arma, tenir visions, ser carismàtic, robar... i, per un altre costat, pot disposar de més punts si el PJ té algun defecte greu com ara, ser cec, desfigurat, coix...
  • Trama: és la crònica de la vida del PJ. Des que neix o fa alguna cosa important, fins als motius que l'han dut a la partida. Pot ser simplement un esquema, però en el cas d'Arcaron van ser força novel·lades.
  • [Objectius: no és obligatori, i de fet a la partida no els varem posar. Poden ajudar a que els jugadors novells tingui una guia de com començar, però alhora poden convertir-se en l'obsessió del jugador i fer que no gaudeixi la interpretació]
  • Relacions: Aquí es descriuen els personatges amb els quals s'ha interaccionat en el passat o del qual se'n coneixen algunes coses. Cada contacte ve acompanyat de la fotografia del jugador, del nom del PJ i d'un petit text on explica la relació.
  • [Annexes: en cas que el personatge tingui accés a algun document o coneixement, se li pot adjuntar]
Per a organitzar-nos millor la feina, entre els màsters compartíem una sèrie de Google Docs on hi havia el resums dels personatges, les relacions entre ells i un una referència de amb quins arcs argumentals està involucrat cada PJ. Un arc argumental representa quelcom que els que PJs poden descobrir durant la partida i que involucra a més d'un personatge. Un arc argumental tant pot representar una prova física o d'enginy que s'haurà de resoldre durant la partida (quest) o, simplement, un coneixement que pot tenir conseqüències. Per aquesta partida, tots els PJs estaven lligats a més d'un arc argumental que feien que cadascun d'ells tingués importància durant la partida.

Cartes del sistema militar

Com a norma general, les fitxes van ocupar de set a divuit fulls i les vàrem acabar d'escriure el dilluns abans de la partida (menys un parell). Però les quaranta trames només representen una petita part de la feina que s'ha fet. Al pròxim article intentaré explicar més coses sobre la partida.